1 drg. Albertus Fredi Susanto, Sp.Pros.M.H.Kes Senin , Selasa 13.00 - 19.00
    Rabu 07.00  -14.00
    Kamis 08.00 - 19.00
    Jumat  07.00 - 13.00
    Sabtu 07.00 - 10.00
2 drg. Eka Kartikawati Senin - Sabtu 09.00 - 12.00
    Rabu, Sabtu 16.00 - 17.30
3 drg. Catharina Maria PB Selasa, Jumat 16.00 - 17.00
4 drg. Henny Astuti, MM Senin, Kamis 14.00 - 17.00
5 drg. Sandra Watuneso Sabtu 17.30 - 19.00
6 drg. Lisayani Prasetyowati Senin 09.00 - 12.00
    Selasa 08.00 - 11.00
    Rabu 15.00 - 18.00
    Jumat  16.00 - 19.00
    Sabtu 10.00 - 14.00
7 drg. Kuswartono MB Sp. BM Kamis 18.00 - 19.00
8 drg. Adyaputra Indra Pradana Minggu 11.00 - 13.00